Løkken H/F

Haveforeningen Løkken

Beskrivelse

Løkken H/F er beliggende i Viborg.

Løkkens genvordigheder

Til sidst lidt om udviklingen i Løkken i de sidste fireårtier:

Kolonihaverne lå oftest på lejet kommunalt jord. Det var dermed lånt tid, fordi byudviklingen hele tiden indhentede kolonihavekvartererne. For Løkken dukkede problemet om med mellemrum.

Viborg Kommunes store dispositionsplan fra 1947 ser ikke ud til at berøre Løkken, på nær på et punkt: Planen indeholdt et forslag om en gangsti langs søbredden fra Borgvold til Nørremølle. Planen blev dog opgivet p.g.a. protester fra private grundejere ved søen.

Langt mere truende var kommunens planlægning i begyndelsen af 1970’erne. Kommunens Tekniske forvaltning besluttede at etablere et vandbassin på nogle af havegrundene. Det så ud til at, alle haverne fra 15 til -23 ville blive berørt. Bestyrelsen holdt krisemøder og møder med stadsingeniør Sonne og formand Tage Flø Jensen. Under forhandlingerne nåede man frem til, at kun to haver måtte lade livet, mens en del andre midlertidigt ville blive forstyrret under anlæggelsesarbejdet.

Men så var der lige en bemærkning i slutningen af et møde fra udvalgsformand Tage Flø, der fik sindene i kog. Kommunen havde drøftet med Katedralskolen, at eleverne herfra kunne få adgang til halvdelen af skråningen ved søen, samt at de måtte anlægge badehus på grunden over bassinet.

Den tanke huede ikke kolonihavefolket. I begyndelsen af halvfjerdserne var de langhårede unge studerende givetvis ikke lige populære hos alle i den mere modne generation. I alt fald lød der et lettelsens suk, da badehusplanerne blev opgivet.

Kolonihavefredning

Nye trusler i horisonten dukkede op med lokalplan 7, 1981. Den talte om ikke at forlænge lejen i Løkken efter 1989. Det skabe nagende usikkerhed i flere år. Først i 1987 kom der besked fra kommunen om, at lejen var forlænget i 10 år. Endelig ro faldt der på, da miljøminister Svend Auken få år senere sikrede en fredning af kolonihaverne i Danmark.

Fredningen har givet ro. Det har også betydet, at husene i haverne er blevet større og mere luksuriøse.

I dag er den ene del af den oprindelige ide: Ideen med at vi i haven dyrker sunde grønsager som et vigtigt til supplement til husholdningen, – den del er trængt meget i baggrunden.

Den anden del af den oprindelige ide eksisterer derimod i bedste velgående, både i foreningen Løkken og andre steder: dette at vi har et fristed, hvor mennesker kan koble af efter arbejdet eller efter et langt arbejdsliv, og nyde lykken!

Adresse

  • Adresse: Sct. Laurentii Vej, 8800 Viborg
  • Postnr: 8800
  • By: Viborg